O projekcie
Konkurs
Dokumenty do pobrania
Lokalni ambasadorzy FIO
Ogłoszenia
Kontakt
 
   
 
 

AKTUALNOŚCI:

Operator projektu oraz przedstawiciele Lokalnych Ambasadorów FIO spotkali się w celu omówienia działań animacyjno-edukacyjnych. Ambasadorzy będą organizować lokalne spotkania animacyjne, podczas których będą zachęcać do składania wniosków, udzielą szczegółowych informacji na temat warunków udziału w konkursie oraz omówią sposób wypełniania wniosku. Do dyspozycji Wnioskodawców oddajemy kontakt mailowy i telefoniczny oraz biura Lokalnych Ambasadorów FIO. Zapraszamy do kontaktu, wszystkie dane znajdziecie Państwo tutaj.


zDolny Śląsk Lokalnie – START!
Rozpoczęła się realizacja projektu zDolny Śląsk Lokalnie, w ramach którego oferowane będzie wsparcie w realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami realizacji naszego Projektu dostępnymi na stronie zdolnyslasklokalnie.pl. Zapraszamy do kontaktu i udziału w konkursie grantowym, którego ogłoszenie już niebawem. zDolny Śląsk działa lokalnie!

Wyniki konkursu FIO 2017
Dnia 12.05.2017r. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego ogłosił wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 w Komponencie Regionalnym. Miło nam poinformować, że Fundacja Pomocy Św. Antoniego „Bene Factum" oraz Fundacja „Przedsiębiorczość” zostały wyłonione jako Operatorzy w województwie dolnośląskim.

 

O PROJEKCIE

Projekt zDolny Śląsk Lokalnie dotyczy wsparcia grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa dolnośląskiego. Celem projektu jest rozwój i wzmacnianie wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie realizacji oddolnych inicjatyw. Podstawową formą wsparcia będą mikrodotacje, a proces ich udzielania wspomagany będzie działaniami animacyjnymi i edukacyjnymi, skierowanymi do beneficjentów programu grantowego.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju wspólnot w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz animacji działań proobywatelskich i partycypacji w lokalnym rozwoju. Zaangażowanie obywateli, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, jest ograniczone przez dostęp do zasobów materialnych i wiedzy. Stąd idea pomocy w realizacji własnych inicjatyw lokalnych, które stanowić będą impuls do dalszych, szerszych działań oraz staną się fundamentem obywatelskości w środowiskach lokalnych.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizatorami projektu są Fundacja Pomocy Św. Antoniego „Bene Factum" oraz Fundacja „Przedsiębiorczość”.

W ramach projektu planujemy zorganizowanie jednego konkursu grantowego na terenie woj. dolnośląskiego. Konkurs poprzedzony będzie działaniami informacyjno - promocyjnymi, animacyjnymi i edukacyjnymi. W ramach projektu powołani zostaną Lokalni Ambasadorzy FIO, których zadaniem będzie pomoc i wsparcie w przygotowaniu i realizacji wniosków przez beneficjentów konkursu.

W ramach projektu przeprowadzimy działania: 1. Animacyjne i edukacyjne w zakresie efektywnej pracy i współpracy w środowisku lokalnym, pozyskiwania środków i sporządzania wniosków o dofinansowanie działań, partycypacji społecznej, zaangażowania w życie lokalnej społeczności i tworzenia organizacji pozarządowych 2. Grantowe w postaci przeprowadzenia konkursu na mikrodotacje
Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2017 r. wynoszą 430.000 PLN. Przekazywane będą w postaci mikrodotacji w wysokości do 5 tys. złotych dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego konkursu.
 
 
 
 

Projekt zDolny Śląsk Lokalnie współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Operatorów.