O projekcie
Konkurs
Dokumenty do pobrania
Lokalni ambasadorzy FIO
Ogłoszenia
Kontakt
 
   
 
 

OGŁOSZENIA

Sprawozdanie z realizacji projektu

Szanowni Państwo, Wnioskodawcy i Realizatorzy projektów w ramach konkursu "zDolny Śląsk Lokalnie".

Zgodnie z zapisami umowy dofinansowania, w terminie 14 dni od zakończenia realizacji Projektu będącego przedmiotem mikrodotacji, jednak nie później niż do 15.12.2017r., Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej mikrodotacji poprzez złożenie do Operatora końcowego sprawozdania finansowo – rzeczowego z realizacji dofinansowanego Projektu.
Prosimy o wypełnienie sprawozdania wraz z załącznikiem nr 1 wg załączonego wzoru dostępnego tutaj.Wyniki konkursu zDolny Śląsk Lokalnie!


Szanowni Państwo,

zakończona została ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach projektu "zDolny Śląsk Lokalnie".

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową.

Ponadto informujemy, że Operator projektu mając na uwadze ilość złożonych wniosków, ich poziom merytoryczny, a w szczególności charakter oddolny złożonych wniosków podjął decyzję o obniżeniu maksymalnej wartości mikrodotacji: do 3500 zł dla realizacji oddolnych inicjatyw oraz do 3000 zł dla rozwoju organizacji.

Dofinansowanych zostanie 129 wniosków na łączną kwotę 430 847,54 zł.

Operator niezwłocznie skontaktuje się z grupami i podmiotami, których wnioski rekomendowane są do dofinansowania.


zDolny Śląsk Lokalnie - wydłużenie naboru wniosków!

Szanowni Państwo, informujemy, że nabór wniosków w konkursie zDolny Śląsk Lokalnie został przedłużony do 30 września (do godz. 15:00). Szczegóły i tryb składania wniosków znajdują w Regulaminie Konkursu zDolny Śląsk Lokalnie (zakładka Dokumenty do pobrania). Zapraszamy do składania wniosków! zDolny Śląsk Lokalnie - nabór wniosków!


zDolny Śląsk Lokalnie - nabór wniosków!

Ogłaszamy nabór wniosków w konkursie zDolny Śląsk Lokalnie. Od 1 września do 22 września (do godz. 15:00) można składać wnioski na inicjatywy oddolne, rozwój organizacji i patronów przedsięwzięć lokalnych, w ramach konkursu dla grup nieformalnych i samopomocowych, młodych organizacji pozarządowych oraz patronów grup z terenu województwa dolnośląskiego. W ramach konkursu w 2017 roku zostanie rozdysponowane 430 000 zł dla min. 85 wnioskodawców w formie dotacji do 5 000 zł.

Szczegóły i tryb składania wniosków znajdują się w Regulaminie Konkursu zDolny Śląsk Lokalnie (zakładka Dokumenty do pobrania).

Wnioski należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego w zakładce Konkurs.

Zapraszamy do skorzystania z Instrukcji składania wniosków zDolny Śląsk Lokalnie. Uwaga! Aktualizacja Regulaminu Konkursu zDolny Śląsk Lokalnie oraz Karty oceny formalnej (dotyczy terminu realizacji działań).


 
 
 
 

Projekt zDolny Śląsk Lokalnie współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Operatorów.